AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Chọn ý đúng

  • A. Hình bình hành là tứ giác có hai cạnh đối song song
  • B.  Hình bình hành là tứ giác có các góc bằng nhau
  • C.  Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song
  • D.  Hình bình hành là hình thang có hai cạnh bên bằng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>