YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn ý sai

  • A.  Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành
  • B.  Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành
  • C.  Tứ giác có hai góc đối bằng nhau là hình bình hành
  • D.  Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>