Bài 6.2 trang 165 sách bài tập toán 8 tập 1

bởi thu hảo 29/09/2018
Bài 6.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 165)

Cho hình bình hành ABCD, với diện tích S và AB = a, AD = b. Lấy mỗi cạnh của hình bình hành đó làm cạnh dựng một hình vuông ra phía ngoài hình bình hành. Tính thep a, b cad S diện tích của đa giác giới hạn bởi các cạnh của hình vuông mà không là cạnh của hình bình hành đã cho ?

Câu trả lời (1)

  • Hình đa giác đó gồm hình bình hành ABCD, hình vuông ABMN, BHGC, CFED, DKJA.

    \(S_{ABMN}=S_{CDEF}=a^2\)

    \(S_{BHGC}=S_{DKJA}=b^2\)

    bởi hoangyen nhi 30/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan