YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 6 trang 64 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST

Giải bài 6 trang 64 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Trong bốn tấm bìa dưới đây, tấm nào không thể gấp thành hình lăng trụ đứng tam giác?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài 6

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất của hình lăng trụ đứng tam giác, để xem hình nào thỏa mãn yêu cầu 

Lời giải chi tiết

- Theo Bài 5, ta thấy tấm bìa ở Hình 1a) và Hình 1d) có thể gấp được thành hình lăng trụ đứng tam giác.

- Ta gấp tấm bìa Hình 1b) theo các đường nét đứt như hình dưới đây, ta được hình lăng trụ đứng tam giác.

 

- Ở tấm bìa Hình 1c), hai phần tam giác ở cùng phía, do đó ta không thể gấp để tạo thành 2 đáy của lăng trụ đứng tam giác (do hai đáy của hình lăng trụ đứng tam giác phải song song với nhau).

Vậy tấm bìa Hình 1c) không thể gấp được thành hình lăng trụ đứng tam giác.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 6 trang 64 SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 - CTST HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON