• Câu hỏi:

  Biết hai tia AM, AN đối nhau, \(\widehat {MAP} = {40^0},\widehat {NAQ} = {60^0}\), tia AQ nằm giữa hai tia AN và AP. Tính số đo góc MAQ

  • A. 1400
  • B. 1100
  • C. 1200
  • D. 1000

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC