YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 13 trang 11 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 13 tr 11 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Các số sau là bao nhiêu phần của một giờ:

a) 15 phút  ;  b) 30 phút   ;    c) 45 phút  ;    

d) 20 phút  ;  e) 40 phút   ;    g) 10 phút  ;     h) 5 phút.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: \(\frac{15}{60}\) hay \(\frac{1}{4}\) giờ ;                  

Câu b: \(\frac{30}{60}\) hay \(\frac{1}{2 }\) giờ ;                

Câu c: \(\frac{45}{60}\) hay \(\frac{3}{4 }\) giờ.

Câu d: \(\frac{20}{60}\) hay \(\frac{1}{3}\) giờ ;                  

Câu e: \(\frac{40}{60}\) hay \(\frac{2}{3}\) giờ ;                

Câu g: \(\frac{10}{60}\) hay \(\frac{1}{6}\) giờ.

Câu h: \(\frac{5}{60}\) hay \(\frac{1}{12}\) giờ ;

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 11 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON