YOMEDIA
ZUNIA12

Toán 6 Kết nối tri thức Bài 43: Xác suất thực nghiệm


HỌC247 xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 6 bài Xác suất thực nghiệm. Bài giảng có lý thuyết được tóm tắt ngắn gọn và các bài tập minh hoạ kèm theo lời giải chi tiết cho các em tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

Xác suất thực nghiệm

Thực hiện việc xây ghim 20 lần quanh trục bút chì và sử dụng bằng kiếm để theo mẫu như hình vẽ để đếm số lần ghim chi

Hãy tính tỉ số của số lần phim chỉ vào ô màu trắng và tổng số lần quay phim.

Tì số trên còn được gọi là xác suất thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu trắng sau 20 lần thử.

Thực hành: Tìm xác suất thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu xám, màu đen.

0 "

Thực hiện lặp đi lặp lại một hoạt động nảo đó n lần. Gọi n(A) là số lần sự kiện A xảy ra trong n lần đó

Tỉ số n(A)/n = Số lần sự kiện A xảy ra/ Tổng số lần thực hiện hoạt động

được gọi là xác suất thực nghiệm của sự kiện A sau n hoạt động vừa thực hiện.

Ví dụ 1: Tung hai đồng xu cầu đổi 50 lần ta được kết quả như sau:

Sự kiện Hai đồng sấp Một đồng sấp, một đồng ngửa Hai đồng ngừa
Số lần 12 24 14

Hãy tinh xảc suất thực nghiệm của sự kiện

a) Có một đồng xu sáp, một đồng xu ngửa.

b) Hai đồng xu đểu gia.

Giải

a) Xác suất thực nghiệm của sự kiện có một đồng xu sấp, một đồng xu ngửa trong 50 lần tung là

24 : 50 = 0,48

b) Xác suất thực nghiệm của sự kiện cả hai đồng xu đều ngửa trong 50 lần tung là

14 : 50 = 0,28

Ví dụ 2: Gieo một con xúc xắc 6 mặt 100 lần ta được kết quả như sau:

Mặt 1 chấm  2 chấm  3 chấm  4 chấm  5 chấm  6 chấm
Số lần xuất hiện  17 18 15 14 16 20

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt có số lẻ chẩm trong 100 lần gieo trên

Giải

Các mặt có số lẻ chấm của con xúc xắc là mặt 1, 3 và 5.

Xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt có số lẻ chấn trong 100 lần là:

(17+15+16) : 100 = 48 : 100 = 0,48 

Bài tập minh họa

Câu 1: Ghi lại số bạn đi học muộn của lớp trong 20 ngày liên tiếp. Kết quả cho ở bảng sau:

1 1 0 2 1 0 0 2 1 0
0 0 1 1 0 3 0 1 0 0

Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện:

a) Một ngày có đúng 3 bạn đi học muộn

b) Một ngày không có bạn nào đi học muộn

c) Một ngày có bạn đi học muộn

Hướng dẫn giải

a) Số ngày có đúng 3 bạn đi học muộn trong 20 ngày là 1 nên xác xuất thực nghiệm của sự kiện một ngày có đúng 3 bạn đi học muộn là:

\(\frac{1}{20}=0,05\)

b) Số ngày không có bạn nào đi học muộn trong 20 ngày là 10 nên xác xuất thực nghiệm của sự kiện một ngày không có bạn nào đi học muộn là:

\(\frac{10}{20}=0,5\)

c) Số ngày bạn đi học muộn trong 20 ngày là 10 nên xác xuất thực nghiệm của sự kiện một ngày có đúng 3 bạn đi học muộn là:

\(\frac{10}{20}=0,5\)

Câu 2: Trong hộp có 4 thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. Thảo nhắm mắt lấy ra 1 thẻ từ hộp, ghi số rồi trả lại hộp. Lặp lại hoạt động trên 20 lần, Thảo được bảng kết quả như sau:

2 3 2 1 4 4 3 1 3 2
4 1 1 3 2 4 3 2 1 4

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện:

a) Thảo lấy được thẻ ghi số chẵn

b) Thảo lấy được thẻ ghi số nguyên tố

Hướng dẫn giải

a) Số lần Thảo lấy được thẻ ghi số chẵn trong 20 lần là 10.

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện “Thảo lấy được thẻ ghi số chẵn” trong 20 lần thử là:

\(\frac{10}{20}=0,5\)

b) Ta có trong bốn số 1, 2, 3, 4 có hai số nguyên tố là 2 và 3.

Số lần Thảo lấy được thẻ ghi số 2 hoặc số 3 là 10 nên xác suất thực nghiệm của sự kiện Thảo lấy được thẻ ghi số nguyên tố là: 

\(\frac{10}{20}=0,5\)

Luyện tập Bài 43 Chương 9 Toán 6 KNTT

Qua bài giảng này giúp các em:

- Biết cách biểu diễn khả năng xảy ra của một sự kiện bằng xác suất thực nghiệm

- Áp dụng vào giải các bài tập SGK

3.1. Bài tập trắc nghiệm về Xác suất thực nghiệm

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Kết nối tri thức Chương 9 Bài 42 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK về Xác suất thực nghiệm

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Kết nối tri thức Chương 9 Bài 42 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Hoạt động 1 trang 94 SGK Toán 6 Kết nối tri thức tập 2 - KNTT

Hoạt động 2 trang 94 SGK Toán 6 Kết nối tri thức tập 2 - KNTT

Giải câu hỏi trang 95 SGK Toán 6 Kết nối tri thức tập 2 - KNTT

Luyện tập trang 95 SGK Toán 6 Kết nối tri thức tập 2 - KNTT

Tranh luận trang 95 SGK Toán 6 Kết nối tri thức tập 2 - KNTT

Giải bài 9.29 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức tập 2 - KNTT

Giải bài 9.30 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức tập 2 - KNTT

Giải bài 9.31 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức tập 2 - KNTT

Giải bài 9.32 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức tập 2 - KNTT

Giải bài 9.41 trang 86 SBT Toán 6 Kết nối tri thức tập 2 - KNTT

Giải bài 9.42 trang 86 SBT Toán 6 Kết nối tri thức tập 2 - KNTT

Giải bài 9.43 trang 86 SBT Toán 6 Kết nối tri thức tập 2 - KNTT

Giải bài 9.44 trang 86 SBT Toán 6 Kết nối tri thức tập 2 - KNTT

Giải bài 9.45 trang 86 SBT Toán 6 Kết nối tri thức tập 2 - KNTT

Hỏi đáp Bài 43 Chương 9 Toán 6 KNTT

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Toán Học 6 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF