YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Với gá trị nào của số tự nhiên n, ta có \({2^n} > 2n + 1\)?

  • A. \(n \in N\)
  • B. \(1 \le n \le 9\)
  • C. \(n \ge 2\)
  • D. \(n \ge 3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta kiểm tra với n=0,1,2,3 thì với n=3 ta được mênh đề đúng, do đó chọn \(n \ge 3\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47011

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON