Trắc nghiệm Toán 10 Chương 5 Thống kê

Bài tập trắc nghiệm Toán 10 Ôn tập chương V Thống kê online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Các giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu số liệu được gọi là:

 • Câu 2:

  Tỉ số giữa tần số và số các số liệu thống kê được gọi là:

 • Câu 3:

   Số lần xuất hiện của một giá trị trong mẫu số liệu thống kê được gọi là:

 • Câu 4:

  Đại lượng đo mức độ biến động, chênh lệch giữa các giá trị trong mẫu số liệu thống kê gọi là:

 • Câu 5:

  Điểm thi học kỳ của một học sinh như sau:
        4 ; 6 ; 2 ; 7 ; 3 ; 5 ; 9; 8 ; 7 ; 9 ; 10
  Số trung bình và số trung vị lần lượt là:

 • Câu 6:

   Điểm thi tiếng Anh của một lớp học được thống kê trong bảng sau (tối đa: 100 điểm), N=59

  Điểm trung bình là:

   

 • Câu 7:

   Một dàn nhạc giao hưởng có 35 nhạc công có độ tuổi như sau:

  Độ lệch chuẩn là:

 • Câu 8:

  Số ôtô đi qua một cây cầu trong một tuần đếm được như sau:
                    83 ; 74 ; 71 ; 79 ; 83 ; 69 ; 92 .
  Số trung vị của dãy số trên là:

 • Câu 9:

  Một điều tra xã hội học cho biết độ tuổi cuat người thích nhạc cổ điểm như sau:

  Tần suất của độ tuổi 20 - 29 là:

 • Câu 10:

  Cho bảng phân bố tần số

  Tiền thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và nhân viên trong công ty:

  Mốt của bảng phân bố tần số đã cho là

Được đề xuất cho bạn