ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 10 Chương 5 Thống kê

Bài tập trắc nghiệm Toán 10 Ôn tập chương V Thống kê online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Các giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu số liệu được gọi là:

  • A. Tần suất 
  • B. Số trung bình 
  • C. Số trung vị 
  • D. Mốt 
 • Câu 2:

  Tỉ số giữa tần số và số các số liệu thống kê được gọi là:

  • A. Tần suất 
  • B. Mốt 
  • C. Phương sai 
  • D. Số trung bình 
   
   
 • Câu 3:

   Số lần xuất hiện của một giá trị trong mẫu số liệu thống kê được gọi là:

  • A. Tần suất 
  • B. Tần số 
  • C. Số trung vị 
  • D. Mốt 
 • Câu 4:

  Đại lượng đo mức độ biến động, chênh lệch giữa các giá trị trong mẫu số liệu thống kê gọi là:

  • A. Độ lệch chuẩn 
  • B. Phương sai 
  • C. Số trung vị 
  • D. Tần số 
 • Câu 5:

  Điểm thi học kỳ của một học sinh như sau:
        4 ; 6 ; 2 ; 7 ; 3 ; 5 ; 9; 8 ; 7 ; 9 ; 10
  Số trung bình và số trung vị lần lượt là:

  • A. 6,22 và 7
  • B. 6,36 và 7
  • C. 7 và 6
  • D. 6 và 6
 • Câu 6:

   Điểm thi tiếng Anh của một lớp học được thống kê trong bảng sau (tối đa: 100 điểm), N=59

  Điểm trung bình là:

   

  • A. 69,1
  • B. 71,2
  • C. 65,33
  • D. 69,33
 • Câu 7:

   Một dàn nhạc giao hưởng có 35 nhạc công có độ tuổi như sau:

  Độ lệch chuẩn là:

  • A. 4,98
  • B. 5,1
  • C. 5,02
  • D. 4,88
 • Câu 8:

  Số ôtô đi qua một cây cầu trong một tuần đếm được như sau:
                    83 ; 74 ; 71 ; 79 ; 83 ; 69 ; 92 .
  Số trung vị của dãy số trên là:

  • A. 79
  • B. 74
  • C. 71
  • D. 83
 • Câu 9:

  Một điều tra xã hội học cho biết độ tuổi cuat người thích nhạc cổ điểm như sau:

  Tần suất của độ tuổi 20 - 29 là:

  • A. 10%
  • B. 7%
  • C. 13%
  • D. 15%
 • Câu 10:

  Cho bảng phân bố tần số

  Tiền thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và nhân viên trong công ty:

  Mốt của bảng phân bố tần số đã cho là

  • A. 2 triệu đồng 
  • B. 3 triệu đồng 
  • C. 6 triệu đồng 
  • D. 5 triệu đồng 
 

 

YOMEDIA
1=>1