YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đại lượng đo mức độ biến động, chênh lệch giữa các giá trị trong mẫu số liệu thống kê gọi là:

  • A. Độ lệch chuẩn 
  • B. Phương sai 
  • C. Số trung vị 
  • D. Tần số 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đại lượng đo mức độ biến động, chênh lệch giữa các giá trị trong mẫu số liệu thống kê gọi là độ lệch chuẩn.

  Đáp án A.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46560

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON