YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết chương trình và tính tổng của các số nguyên đó trong dãy n số nguyên nhập từ bàn phím?

Viết chương trình xác định số lần xuất hiện của các số nguyên chẵn và tính tổng của các số nguyên đó trong dãy n số nguyên nhập từ bàn phím

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (4)

 • var a:array[1..100] of integer;

        n,i,chan,s:integer;

  begin

  write('nhap n');readln(n);

  for i:=1 to n do

   begin

   write('[',i,']');

   readln(a[i]);

   end;

  for i:=1 to n do

   if a[i] mod 2=0 then

   begin

    s:=s+a[i];

    chan:=chan+1;

   end;

  writeln('so lan xuat hien',chan);

  writeln('tong',s);

  readln;

  end.

   

    bởi Huỳnh Hoài Thương 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • var a:array[1..100] of integer;

        n,i,chan,s:integer;

  begin

     write('nhap n');readln(n);

     for i:=1 to n do

   begin

      write('[',i,']');

      readln(a[i]);

   end;

  for i:=1 to n do

   if a[i] mod 2=0 then

     begin

      s:=s+a[i];

      chan:=chan+1;

     end;

  writeln('so lan xuat hien',chan);

  writeln('tong',s);

  readln;

  end.

   

   

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cho mik 1 like nha bn

  cheeky

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • uses crt;

  var n,i,t,dem:longint;

  a:array[1..100]of longint;

  begin

           clrscr;

          write('nhap n= ');readln(n);

          for i:=1 to n do  

  begin

  readln(a[i]);

  if a[i] mod 2=0 then

  begin

  t:=t+a[i];

  inc(dem);

  end;

  write('Xuat Hien: ',j,'   ','Tong: ',dem);

  readln

  end.                             

   

    bởi Nguyen Thu 22/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON