ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 7 Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím

Bài tập trắc nghiệm Tin học 6 Bài 7 về Sử dụng phần mềm Mario để luyện phím online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1