AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bảng chọn Student trong màn hình chính của phần mềm Mario dùng để:

  • A. Lựa chọn bài học ñể luyện tập
  • B. Cài đặt thông tin học sinh
  • C. Các lệnh hệ thống
  • D. Thoát khỏi phần mềm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>