• Câu hỏi:

  Phần mềm Mario dùng để làm gì?

  • A. Quan sát trái đất và các vì sao
  • B. Luyện gõ phím
  • C. Luyện tập chuột
  • D. Luyện tay

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC