RANDOM
 • Câu hỏi:

  Để có thể luyện tập gõ phím với hàng phím số ta chọn:

  • A. Lessons \(\rightarrow\) Home Row Only
  • B. Lessons \(\rightarrow\) Add Botton Row
  • C.  Lessons \(\rightarrow\) All Keyboard
  • D. Lessons \(\rightarrow\) Add Numbers

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA