ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 18 Trình bày văn bản và trang in

Bài tập trắc nghiệm Tin học 6 Bài 18 về Trình bày văn bản và trang in online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1