AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc trình bày trang văn bản có tác dụng đến:

  • A. Một trang văn bản
  • B. Mọi trang văn bản
  • C. Chỉ trang đầu của văn bản
  • D. Chỉ trang cuối của văn bản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>