YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Để xem văn bản trước khi in. Em chọn nút lệnh:

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để xem văn bản trước khi in, chọn 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5607

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON