YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cửa sổ của một phần mềm ứng dụng là gì?

  • A. Là một vùng trên màn hình mà em có thể nháy chuột được
  • B. Một hình chữ nhật có thể di chuyển và thay đổi kích thước, trên đó có các thanh công cụ để điều khiển sự hoạt động của phần mềm
  • C. Một hình chữ nhật nhỏ xuất hiện khi em chọn một lệnh không thực hiện được
  • D. Là thời gian kể từ khi khởi động phần mềm cho đến khi kết thúc (thoát khỏi) phần mềm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cửa sổ của một phần mềm ứng dụng là Một hình chữ nhật có thể di chuyển và thay đổi kích thước, trên đó có các thanh công cụ để điều khiển sự hoạt động của phần mềm

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13150

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA