ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Màn hình nền gồm những gì?

  • A. Biểu tượng thùng rác
  • B. Các biểu tượng
  • C. Thanh công việc
  • D. Các biểu tượng và thanh công việc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các biểu tượng và thanh công việc

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13156

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON