AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Màn hình nền gồm những gì?

  • A. Biểu tượng thùng rác
  • B. Các biểu tượng
  • C. Thanh công việc
  • D. Các biểu tượng và thanh công việc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>