• Câu hỏi:

  Bảng chọn Start chứa những gì?

  • A. Các biểu tượng chương trình
  • B. Các biểu tượng chính của hệ điều hành
  • C. Các biểu tượng chương trình và một vài biểu tượng chính của hệ điều hành 
  • D. Chứa mọi lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC