YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bảng chọn Start chứa những gì?

  • A. Các biểu tượng chương trình
  • B. Các biểu tượng chính của hệ điều hành
  • C. Các biểu tượng chương trình và một vài biểu tượng chính của hệ điều hành 
  • D. Chứa mọi lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chứa mọi lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13157

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA