YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Việc thầy cô giáo giảng bài cho học sinh được gọi là bước nào trong quá trình xử lí thông tin?

  • A. Tiếp nhận thông tin
  • B. Truyền (trao đổi) thông tin
  • C. Xử lí thông tin
  • D. Lưu trữ thông tin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Việc thầy cô giáo giảng bài cho học sinh được gọi là bước Truyền (trao đổi) thông tin trong quá trình xử lí thông tin

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6075

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON