YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Việc thầy cô giáo giảng bài cho học sinh được gọi là bước nào trong quá trình xử lí thông tin?

  • A. Tiếp nhận thông tin
  • B. Truyền (trao đổi) thông tin
  • C. Xử lí thông tin
  • D. Lưu trữ thông tin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Việc thầy cô giáo giảng bài cho học sinh được gọi là bước Truyền (trao đổi) thông tin trong quá trình xử lí thông tin

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6075

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON