YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một trong những nhiệm vụ chính của tin học là:

  • A. Nghiên cứu giải các bài toán trên máy tính
  • B. Nghiên cứu chế tạo các máy tính với nhiều chức năng ngày càng ưu việt hơn
  • C. Nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử
  • D. Biểu diễn các thông tin đa dạng trên máy tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một trong những nhiệm vụ chính của tin học là: Nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6082

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON