YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C20 trang 24 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Bài tập C20 trang 24 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Trong các dòng sau đây, những dòng nào là địa chỉ hộp thư điện tử hợp lệ?

1) Nguyen trung anh @ gmail.com

2) nguyenanh@yahoo.com

3) nguyenanh@ gmail.com

4) lớp6a@gmail.com

5) Lop6A@gmail.com

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 20

Hướng dẫn giải

- Địa chỉ email có dạng:

<tên đăng nhập>@<địa chỉ dịch vụ email>

- Trong đó:

+ <tên đăng nhập> gồm các chữ cái (không dấu), chữ số và dấu chấm, được viết liền nhau, không chứa dấu cách.

+ <địa chỉ dịch vụ email> giống như 1 địa chỉ website, để truy cập đến trang web của dịch vụ email.

Lời giải chi tiết

Địa chỉ chỉ hộp thư điện tử hợp lệ:

2) nguyenanh@yahoo.com

5) Lop6A@gmail.com

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C20 trang 24 SBT Tin học 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF