YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C19 trang 24 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Bài tập C19 trang 24 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Trong các câu sau đây, những câu nào là đúng khi mô tả khái niệm thư điện tử?

1) Website của dịch vụ thư điện tử.

2) Trình duyệt web.

3) Là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên máy tính.

4) Là trang web.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 19

Hướng dẫn giải

Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử.

Lời giải chi tiết

Chọn câu 3) Là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên máy tính.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C19 trang 24 SBT Tin học 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF