YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C21 trang 24 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Bài tập C21 trang 24 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Trong các câu sau đây, những câu nào là đúng khi nói về khái niệm dịch vụ thư điện tử?

1) Lây lan virus giữa email người gửi và email người nhận.

2) Một người có thể gửi email đến nhiều địa chỉ email khác nhau cùng một lúc.

3) Một người có thể gửi email đến địa chỉ email của chính mình.

4) Có thể đăng kí hai địa chỉ email giống nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 21

Hướng dẫn giải

Mỗi người sử dụng email cần có tài khoản email riêng.

=> Không thể đăng kí hai địa chỉ email giống nhau.

Lời giải chi tiết

Câu đúng:

1) Lây lan virus giữa email người gửi và email người nhận.

2) Một người có thể gửi email đến nhiều địa chỉ email khác nhau cùng một lúc.

3) Một người có thể gửi email đến địa chỉ email của chính mình.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C21 trang 24 SBT Tin học 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF