YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C25 trang 25 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Bài tập C25 trang 25 SBT Tin học 6 Cánh Diều

Dự án học tập

Dự án: Em hãy tìm kiếm thông tin về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Hãy chỉ ra website chứa thông tin này; tóm tắt những nội dung chính của cuộc khởi nghĩa (mục đích, thời gian, địa điểm và kết quả của cuộc khởi nghĩa) vào một tệp văn bản và gửi cho thầy, cô giáo dạy môn Lịch sử qua email.

Bước 1. Xác định mục đích dự án và chia nhóm:

- Xác định mục đích của dự án.

- Xác định các thành viên của dự án.

- Lựa chọn nhóm trưởng.

Bước 2. Lập kế hoạch:

- Các yêu cầu cần thiết về trang thiết bị, tài liệu, công cụ nào?

- Các công việc phải làm.

- Lập bảng phân công công việc cho các thành viên.

- Thời gian thực hiện.

- Dự kiến sản phẩm và tiêu chí đánh giá.

Bước 3. Thực hiện.

Bước 4. Báo cáo kết quả.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 25

Hướng dẫn giải

Thực hiện theo các bước hướng dẫn của đề bài.

Lời giải chi tiết

Bước 1. Xác định mục đích dự án và chia nhóm

- Mục đích của dự án:

+ Tìm kiếm thông tin về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, đọc hiểu và tóm tắt các thông tin.

+ Trình bày các thông tin thu được bằng tệp văn bản và tệp trình chiếu để nộp cho thầy cô giáo và trình bày trước lớp.

- Xác định các thành viên của dự án.

- Lựa chọn nhóm trưởng: nhóm trưởng có nhiệm vụ lên kế hoạch, phân công công việc, kiểm soát tiến độ và chất lượng công việc, tổng hợp và báo cáo két quả với thầy cô giáo.

Bước 2. Lập kế hoạch

- Về trang thiết bị, tài liệu, công cụ:

+ Cần sử dụng kiến thức về tìm kiếm thông tin về lịch sử, tổng hợp thông tin, viết báo cáo và trình bày.

+ Thực hiện được dự án này, em cần dùng những công cụ: máy tìm kiếm, phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm trình chiếu và dịch vụ thư điện tử.

- Các công việc phải làm:

+ Tìm kiếm thông tin về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

+ Đọc hiểu, tổng hợp và tóm tắt các thông tin: mục đích, thời gian, địa điểm và kết quả của cuộc khởi nghĩa.

+ Ghi chép những thông tin tổng hợp, tóm tắt vào tệp văn bản (Word) và tệp trình chiếu (PowerPoint).

- Lập bảng phân công công việc.

- Thời gian thực hiện: một tuần.

- Dự kiến sản phẩm và tiêu chí đánh giá:

+ Sản phẩm gồm một tệp văn bản, một tệp trình chiếu và thuyết trình.

+ Tiêu chí đánh giá: về hình thức trình bày, nội dung trình bày và kĩ năng thuyết trình.

Bước 3. Thực hiện

- Website chứa thông tin về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng: https://www.baotangquangninh.vn

- Nội dung chính của cuộc khởi nghĩa:

+ Mục đích: đánh đổ chính quyền đô hộ, áp bức của nhà Đông Hán, khôi phục độc lập, "đền nợ nước, trả thù nhà".

+ Thời gian: tháng 2 năm Canh Tý (năm 40).

+ Địa điểm: phát động khởi nghĩa ở cửa sông Hát (thuộc địa phận huyện Phúc Thọ - Hà Nội).

+ Kết quả: đất nước độc lập trong vòng 3 năm.

Bước 4. Báo cáo kết quả

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C25 trang 25 SBT Tin học 6 Cánh Diều HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF