YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 75 SGK Tin học 6

Giải bài 5 tr 75 sách GK Tin học lớp 6

Nêu sự giống nhau và khác nhau về ý nghĩa của con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột. Khi ta di chuyển chuột, con trỏ soạn thảo có di chuyển theo không?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

  • Sự giống nhau và khác nhau về ý nghĩa của con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột
    • Giống nhau:
      • Đều là con trỏ trong cửa sổ làm việc của Word.
    • Khác nhau:
Con trỏ chuột Con trỏ soạn thảo
Có dạng chữ I trên vùng soạn thảo và hình dáng con trỏ chuột có thể thay đổi thành dạng mũi tên hay mũi tên ngược hoặc các dạng khác khi di chuyển con trỏ chuột đến những vùng khác nhau trên màn hình. Có dạng một vạch đứng nhấp nháy trên vùng soạn thảo, cho biết vị trí soạn thảo hiện thời.
  • Khi ta di chuyển chuột, con trỏ soạn thảo không di chuyển. Vì để di chuyển con trỏ soạn thảo tới vị trí cần thiết bằng cách nháy chuột vào vị trí đó.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 75 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON