RANDOM
VIDEO

Bài tập 4 trang 114 SGK Tin học 10

Giải bài 4 tr 114 sách GK Tin học lớp 10

Hãy phân biệt lề trang văn bản và lề đoạn văn bản.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Phân biệt lề trang văn bản và lề đoạn văn bản:

  • Lề trang văn bản áp dụng cho toàn bộ trang;
  • Lề đoạn văn bản áp dụng cho từng đoạn văn bản và được tính tương đối với lề trang.

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 114 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1