YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 162 SGK Tin học 10

Giải bài 2 tr 162 sách GK Tin học lớp 10

Địa chỉ thư điện tử bao gồm những thành phần nào? Phần nào là quyết định tính duy nhất của địa chỉ thư điện tử? Hãy giải thích?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

 • Địa chỉ thư điện tử, có dạng: < tên truy cập >@< địa chỉ máy chủ của hộp thư >
  • Địa chỉ thư điện tử bao gồm các thành phần sau:
   • Tên truy cập;
   • Địa chỉ máy chủ của hộp thư.
  • Ví dụ, nguyenvanan@yahoo.com.vn
 • Trong đó, tên truy cập do người dùng hộp thư tự đặt. Nó quyết định đến duy nhất của địa chỉ thư điện tử. Bởi vì trong mỗi địa chỉ thư điện tử thì mỗi địa máy chủ của hộp thư (chẳng hạn của yahoo.com, yahoo.com.vn, hotmail...) có dùng chung cho nhiều người sử dụng, còn tên truy cập của hộp thư là phần dành riêng nhất cho mỗi người từ khi đăng kí hộp thư cho đến lúc sử dụng nó và tất nhiên Id không được trùng nhau. Trong quá trình đăng kí, nếu có ai đó đã đăng kí tên truy thì người đãng kí sau phải đăng kí tên truy cập khác.

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 162 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON