YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 162 SGK Tin học 10

Giải bài 1 tr 162 sách GK Tin học lớp 10

Hãy trình bày các khái niệm: siêu văn bản, trang web, website, trang tĩnh, trang web động.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Siêu văn bản là văn bản tích hợp nhiểu phương tiện khác nhau như: bán, hình ảnh, âm thanh, video... và các liền kết tới các siêu văn bản và thường được tạó ra bằng ngôn ngữcíánh dấu siêu văn bản HTML.
  • Trang web là mỗi siêu văn bản được gán một địa chỉ truy cập trên Internet.
  • Website là một hoặc nhiều trang web trong hệ thống WWW (Word Wide Web) được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập.
  • Trang web tĩnh có thể xem như là siêu văn bản được phát hành t Internet với nội dung không thay đổi.
  • Trang web động là một trang web mở ra khả năng tương tác giữa ng dùng với máy chủ.

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 162 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON