Tuần 11 - Tập đọc: Có chì thì nên - Tiếng Việt 4


Thông qua bài tập đọc Có chì thì nên giúp học sinh hiểu được cách đọc đúng các câu tục ngữ. Đồng thời, nắm được nội dung ý nghĩa của các câu tục ngữ về chủ đề Có chí thì nên.

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Hướng dẫn luyện đọc Có chì thì nên

a. Luyện đọc

 • Đọc đúng các từ khó
  • Mài sắt, đã quyết, lận, keo, rùa, rã
 • Đọc rõ ràng, lưu loát toàn bài. Ngắt nghỉ hơi sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

b. Đọc - hiểu

 • Hiểu các từ ngữ khó trong bài:
  • Nên: thành công.
  • Hành: làm.
  • Lận: dùng bàn chân và tay nắn, uốn tấm mê (đan bằng tre, nứa) vào vành cạp để tạo thành hình nong, nia, rổ, rá.
  • Keo: một lần đấu sức.
  • Cả: lớn.
  • Rã: buồn rơi.
 • Bố cục
  • Chia làm 3 nhóm
   • Nhóm 1: Câu 1, 4
   • Nhóm 2: Câu 2, 5
   • Nhóm 3: Câu 3, 6, 7
 • Nội dung:

Hiểu lời khuyên qua các câu tục ngữ: cần có ý chí, giữ vững một mục tiêu đã chọn, không nản lòng khi gặp khó khăn.

1.2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Có chì thì nên

Câu 1 (trang 108 sgk Tiếng Việt 4): Dựa vào nội dung các tục ngữ trên, hãy xếp chúng vào ba nhóm sau :

a) Khẳng định rằng có ý chí thì nhất định thành công.

b) Khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn.

c) Khuyên người ta không nản lòng khi gặp khó khăn.

Gợi ý:

Xếp thành ba nhóm:

a. Khẳng định rằng có ý chí thì nhất định thành công:

 • Có công mài sắt, có ngày nên kim.
 • Người có chí thì nên.
 • Nhà có nền thì vững.

b. Khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn:

 • Ai ơi đã quyết thì hành. Đã đan thì lận tròn vành mới thôi!
 • Hãy lo bền chí câu cua.

Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai!

c. Khuyên người ta không nản lòng khi gặp khó khăn:

 • Thua keo này bày keo khác
 • Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.
 • Thất bại là mẹ thành công.

Câu 2 (trang 108 sgk Tiếng Việt 4): Cách diễn đạt của tục ngữ có đặc điểm gì khiến người đọc dễ nhớ, dễ hiểu? Chọn ý em cho là đúng nhất để trả lời:

a) Ngắn gọn, có vần điệu.

b) Có hình ảnh so sánh.

c) Ngắn gọn, có vần điệu, hình ảnh.

Gợi ý:

Chọn c: Ngắn gọn có vần điệu hình ảnh

Câu 3 (trang 108 sgk Tiếng Việt 4): Theo em, học sinh phải rèn luyện ý chí gì? Lấy ví dụ về những biểu hiện của một học sinh không có ý chí.

Gợi ý:

 • Rèn luyện chữ đẹp, vở sạch
 • Tự mình giải quyết những bài tập giáo viên giao về nhà,...

Câu 4 (trang 108 sgk Tiếng Việt 4): Học thuộc lòng các câu tục ngữ trên.

 • Sau khi học xong bài học Tập đọc: Có chì thì nên giúp các em rèn những kĩ năng và nắm được những kiến thức cơ bản sau:
  • Luyện đọc
   • Đọc đúng, ngắt nghỉ đúng sau dấu câu và giữa các cụm từ.
   • Đọc diễn cảm.
  • Giáo  dục học sinh
   • Biết rèn luyện ý chí, giữ vững lập trường, không ngại khó khăn, gian khổ.
 • Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài giảng

Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân cho tiết học tiếp theo.