ON
ADMICRO
VIDEO

Tuần 11 - Chính tả Nhớ - viết: Nếu chúng mình có phép lạ - Tiếng Việt 4


Qua bài giảng Chính tả: Nhớ - viết: Nếu chúng mình có phép lạ, giúp các em nhớ - viết lại chính xác 4 khổ thơ đầu của bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ”, không mắc quá 5 lỗi trong bài. Làm đúng bài tập chính tả phân biệt s/ x, và dấu hỏi/dẫu ngã. Đồng thời, giáo dục học sinh có tính cẩn thận khi viết.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Hướng dẫn viết chính tả

 • Cách trình bày thể thơ sáu chữ
  • Nhớ - viết đúng bài chính tả
  • Cách một dòng sau mỗi khổ thơ.
 • Từ khó
  • Chú ý những từ ngữ dễ nhầm lẫn trong bài:
   • Bắt, hạt giống, nảy mầm, chén, ngủ dậy, lặn, đáy biển

1.2. Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Câu 1 (trang 105 sgk Tiếng Việt 4): Nhớ - viết: 4 khổ đầu bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ.

 • Đọc thuộc đoạn thơ đã cho.
 • Nhớ đến từng câu từng chữ, từng dấu câu trong đoạn.
 • Chú ý trình bày đúng thể thơ sáu chữ.

Câu 2 (trang 105-106 sgk Tiếng Việt 4): 

a) Điền vào chỗ trống s hay x?

Trái nhót như ngọn đèn tín hiệu

Trỏ lối ...ang mùa hè

Quả cà chua như cái đèn lồng nhỏ ...íu

Thắp mùa đông ấm những đêm thâu

Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu

Chạm đầu lưỡi - chạm vào ...ức nóng.

Mạch đất ta dồi dào ...ức ...ống

Nên nhành cây cũng thắp ...áng quê hương.

                                 PHẠM TIẾN DUẬT

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Ông Trạng Nồi

Ngày xưa có một học trò nghèo nôi tiếng khắp vùng là người hiếu học. Khi ông đô trạng, nhà vua muốn ban thương, cho phép ông tự chọn quà tặng. Ai nấy rất đôi ngạc nhiên khi thấy ông chi xin một chiếc nồi nho đúc bằng vàng. Thì ra, ông muốn mang chiếc nồi vàng ấy về tạ ơn người hàng xóm. Thuơ hàn vi, vì phai ôn thi, không có thời gian kiếm gạo, ông thường hoi mượn nồi cua nhà hàng xóm lúc họ vừa dùng bưa xong đê ăn vét cơm cháy suốt mấy tháng trời. Nhờ thế ông có thời gian học hành và đô đạt.

Hàn vi: nghèo và không có địa vị gì.

Gợi ý:

a) Điền vào chỗ trống s hay x?

Trái nhót như ngọn đèn tín hiệu

Trỏ lối sang mùa hè

Quả cà chua như cái đèn lồng nhỏ xíu

Thắp mùa đông ấm những đêm thâu

Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu

Chạm đầu lưỡi - chạm vào sức nóng.

Mạch đất ta dồi dào sức sống

Nên nhành cây cũng thắp sáng quê hương.

                                 PHẠM TIẾN DUẬT

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Ông Trạng Nồi

Ngày xưa có một học trò nghèo nổi tiếng khắp vùng là người hiếu học. Khi ông đô trạng, nhà vua muốn ban thưởng, cho phép ông tự chọn quà tặng. Ai nấy rất đỗi ngạc nhiên khi thấy ông chỉ xin một chiếc nồi nhỏ đúc bằng vàng. Thì ra, ông muốn mang chiếc nồi vàng ấy về tạ ơn người hàng xóm. Thưở hàn vi, vì phải ôn thi, không có thời gian kiếm gạo, ông thường hỏi mượn nồi của nhà hàng xóm lúc họ vừa dùng bữa xong đê ăn vét cơm cháy suốt mấy tháng trời. Nhờ thế ông có thời gian học hành và đỗ đạt.

Hàn vi: nghèo và không có địa vị gì.

Câu 3 (trang 105-106 sgk Tiếng Việt 4): Viết lại các câu sau cho đúng chính tả .

a) Tốt gổ hơn tốt nước xơn.

b) Sấu người, đẹp nết.

c) Mùa hè cá xông, mùa đông cá bễ.

d) Trăng mờ còn tõ hơn xao

Dẩu rằng núi lỡ còn cao hơn đồi.

Gợi ý:

a) Tốt g hơn tốt nước sơn.

b) Xấu người, đẹp nết.

c) Mùa hè cá sông, mùa đông cá b.

d) Trăng mờ còn t hơn sao

Du rằng núi l còn cao hơn đồi.

 • Thông qua bài giảng Chính tả Nhớ - viết: Nếu chúng mình có phép lạ, các em cần nắm và rèn luyện được những nội dung kiến thức, kĩ năng cơ bản và trọng tâm nhất như:
  • Nhớ viết lại đúng chính tả, trình bày 4 khổ thơ đầu của bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ”.
  • Tiếp tục nâng cao kĩ năng viết đúng các từ, có các âm đầu s/x và các từ có chứa dấu hỏi/dấu ngã.
  • Các em luôn có ý thức viết đúng chính tả, trình bày bài sạch đẹp, rèn chữ viết tốt.
 • Ngoài ra, các em có thể xem thêm bài giảng Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ để có bước chuẩn bị thật tốt cho tiết học tiếp theo.

 

AMBIENT
1=>1