ADMICRO
VIDEO

Tuần 29 - Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm - Tiếng Việt 4


Qua bài giảng Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm, giúp các em mở rộng vốn từ cũng như hiểu được nghĩa của các từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ về chủ điểm du lịch, thám hiểm.

ADSENSE
YOMEDIA
 
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

Câu 1 (SGK trang 105, Tiếng Việt 4): Những hoạt động nào được gọi là du lịch? Chọn ý đúng để trả lời:

a) Đi chơi ở công viên gần nhà

b) Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh

c) Đi làm việc xa nhà

Gợi ý:

 • Đáp án đúng là:

b) Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

Câu 2 (SGK trang 105, Tiếng Việt 4): Theo em, thám hiểm là gì? Chọn ý đúng để trả lời:

a) Tìm hiểu về đời sống của nơi mình ở

b) Đi chơi xa để xem phong cảnh

c) Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm

Gợi ý:

 • Đáp án đúng là:

c) Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm.

Câu 3 (SGK trang 105, Tiếng Việt 4): Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn nghĩa là thế nào?

Gợi ý:

 • Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn có nghĩa là con người càng được đi nhiều, được đến nhiều nơi gần xa thì trí tuệ càng mở mang, sự hiểu biết về đời sống về xã hội càng phong phú, sâu sắc.

Câu 4 (SGK trang 105, Tiếng Việt 4): Trò chơi Du lịch trên sông: Chọn các tên sông trong ngoặc đơn để giải các câu đố dưới đây.

a) Sông gì đỏ nặng phù sa?

b) Sông gì lại hóa được ra chín rồng?

c) Làng quan họ có con sông

Hỏi dòng sông ấy là sông tên gì?

d) Sông tên xanh biếc sông chi?

e) Sông gì tiếng vó ngựa phi vang trời?

g) Sông gì chẳng thể nổi lên

Bởi tên của nó gắn liền dưới sâu?

h) Hai dòng sông trước sông sau

Hỏi hai sông ấy ở đâu? Sông nào?

i) Sông nào nơi ấy sóng trào

Vạn quân Nam Hán ta đào mồ chôn?

(sông Cửu Long, sông Lam, sông Hồng, sông Mã, sông Tiền, sông Hậu, sông Đáy, sông Bạch Đằng, sông Cầu)

Theo TRẦN LIÊN NGUYỄN

Gợi ý:

a) sông Hồng

b) sông Cửu Long

c) sông Cầu

d) sông Lam

e) sông Mã

g) sông Đáy

h) sông Tiền, sông Hậu

i) sông Bạch Đằng

 • Thông qua bài giảng Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm, các em cần nắm được những nội dung kiến thức cơ bản và trọng tâm nhất như:
  • Mở rộng vốn từ ngữ theo chủ điểm: Du lịch - Thám hiểm.
  • Rèn luyện để sử dụng tốt hơn vốn từ ngữ trên.
  • Hiểu được ý nghĩa của một số từ ngữ, tục ngữ thuộc chủ điểm: Du lịch - Thám hiểm.
 • Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài giảng Kể chuyện: Đôi cánh của Ngựa Trắng để có bước chuẩn bị thật tốt cho tiết học tiếp theo.
MGID
GETTESTIDFROMLESSION7409=>
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON