ON
YOMEDIA
VIDEO

Tuần 11 - Chính tả Nhớ - viết: Về quê hương và phân biệt s/x, ươn/ương - Tiếng Việt 3


Nhằm giúp các em chuẩn bị bài học Chính tả Nhớ - viết: Về quê hương và phân biệt s/x, ươn/ương được tốt hơn trước khi đến lớp, Học247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Mong rằng, các em sẽ có được những kiến thức nền tảng cần thiết từ bài học. Chúc các em học tốt.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

Câu 1 (trang 92 SGK lớp 3): Nhớ - viết: Vẽ quê hương (từ đầu đến Em tô đỏ thắm)

? Trong bài chính tả có những từ nào phải viết hoa? Vì sao?

Gợi ý:

  • Trong bài chính tả có các từ sau đây phải viết hoa:
    • Các chữ đứng đầu câu thơ: Em, Vẽ, Bút, Xanh, Sông, Một, Trời, Ngói, Trường 
    • Tên  bài thơ: Vẽ

Câu 2 (trang 92 SGK lớp 3): Điền vào chỗ trống:

Gợi ý: 

a) s hay x?

Một nhà ...àn đơn ...ơ vách nứa

Bốn bên ...uối chảy, cá bơi vui

Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa

Ánh đèn khuya còn ...áng lưng đồi.

NGUYỄN ĐÌNH THI

b) ươn hay ương?

- Mồ hôi mà đổ xuống v...

Dâu xanh lúa tốt vấn v... tơ tằm.

THANH TỊNH

- Cá không ăn muối cá ...

Con cãi cha mẹ trăm đ... con hư.

Tục ngữ

Gợi ý:

a) s hay x?

Một nhà sàn đơn sơ vách nứa

Bốn bên suối chảy, cá bơi vui

Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa

Ánh đèn khuya còn sáng lưng đồi.

NGUYỄN ĐÌNH THI

b) ươn hay ương?

- Mồ hôi mà đổ xuống vườn

Dâu xanh lúa tốt vấn vương tơ tằm.

THANH TỊNH

- Cá không ăn muối cá ươn

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

Tục ngữ

 

YOMEDIA
1=>1