YOMEDIA
ZUNIA12

Tiếng Anh 9 mới Unit 5 Project - Kỹ năng nhóm


Bài học Unit 5 Lớp 9 phần Project hướng dẫn các em kĩ năng làm việc và thảo luận theo nhóm với những chủ đề liên quan tới đến chủ đề những kỳ quan của Vietnam.

ANYMIND360
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 5 Lớp 9 Project  Task 1

Read this promotional brochure about a man-made wonder of Viet Nam. (Đọc tờ rơi quảng cáo về 1 kì quan nhân tạo của Việt Nam.)

THE WONDERS OF VIET NAM!

Welcome to the Complex of Hue Monuments, one of the most remarkable sites in and round Hue City!

You will certainly be impressed with the structures of the Complex of Hue Monuments which are carefully placed within the natural setting of the site. It's well worth visiting its central structure, the Hue Citadel, which was an administrative centre of southern Viet Nam during the 17th and 18th centuries. You should definitely see all the royal palaces inside the Hue Citadel, such as the Imperial Residence, the Hoang Thanh (Imperial City), etc.

The Complex of Hue Monuments is a must for all lovers of history. The Complex of Hue Monuments is a remarkable example of the construction of a complete defended capital city in the early years of the 19th century. You can visit Binh Dai Fortress, a defensive structure in the northeast, which was designed to control movement on the river. If you have enough time, you should also visit Tran Hai Thanh fortress, which was constructed to protect the capital against attacks from the sea.

Don't miss out on a visit to the Complex of Hue Monuments. Its long history and astounding structures will make your trip unforgettable.

Bài dịch:

Những kì quan của Việt Nam!

Chào mừng đến Quần thể khu di tích Huế, một trong những địa điểm thu hút nhất trong và quanh thành phố Huế!

Bạn chắc chắn sẽ rất ấn tượng với các kiến trúc của Quần thể khu di tích Huế được bảo tồn cẩn thận trong môi trường tự nhiên của khu vực. Không nên bỏ qua kiến trúc trung tâm của nó, thành phố Huế, một trung tâm hành chính của miền Nam Việt Nam trong thế kỷ 17 và 18. Chắc chắn bạn sẽ thấy tất cả các cung điện hoàng gia bên trong thành phố Huế, chẳng hạn như Hoàng cung, Hoàng Thành, vv

Quần thể khu di tích lịch sử Huế là nơi nên đến đối với tất cả những người yêu thích lịch sử. Khu quần thể di tích Huế là một ví dụ nổi bật về việc xây dựng thành phố thủ đô được bảo vệ hoàn hảo vào những năm đầu của thế kỷ XIX. Bạn có thể ghé thăm Pháo đài Bình Đài, một công trình phòng thủ ở phía đông bắc, được thiết kế để kiểm soát phong trào trên sông. Nếu bạn có đủ thời gian, bạn cũng nên đến thăm pháo đài Trần Hải Thành, được xây dựng để bảo vệ thủ đô chống lại các cuộc tấn công từ biển.

Đừng bỏ lỡ chuyến thăm Quần thể khu di tích Huế. Lịch sử lâu dài của nó và cấu trúc đáng kinh ngạc sẽ làm cho chuyến đi của bạn không thể nào quên.

2. Unit 5 Lớp 9 Project  Task 2

Organise an exhibition of posters you have made among your group or class members. Vote for the best.  (Tổ chức 1 cuộc triển lãm về các tấm áp phích mà bạn đã làm cùng nhóm và các bạn trong lớp. Bình chọn cho tấm đẹp nhất.)

3. Bài tập trắc nghiệm Unit 5 wonders of Vietnam -Project

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 Wonders of Vietnam- Project chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới những kỳ quan của Vietnam. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 9 mới Looking back.

 • Câu 1:

  Son Doong Cave

  Located in the limestone mountains of Phong Nha - Ke Bang National Park. Son Doong Cave was first found in 1991 by Ho Khanh, a local man. In 2009, the cave was explored and published by a group of scientists from British Cave Research Association.

  Son Doong Cave was formed from 2 to 5 million years ago, when the river flowed through the limestone mountain area and was buried. The water eroded limestone and created an underground tunnel. In soft limestone  areas, the collapse of tunnel ceiling formed large holes which became giant domes afterward. The cave is about 200m high, 200m wide and at least 8 5km long. Especially, Son Doong consists of two entrances, which is unique among explored caves in Phong Nha - Ke Bang National Park. Exploring the cave, visitors were surprised with spectacular scenery of numerous stalactites of which some giant stalagmites are more than 70 metres high. Deep inside the cave exists a grandiose tropical jungle called “Garden of Eden" by the explorers. The jungle is home to a diversifiedsystem of fauna and flora. Besides, the cave possesses a 2.5-kilometre underground river. Not far from the “Garden of Eden” lies an enormous “pearl collection” consisting of tens of thousands of small stone pieces in dry ponds, contributing to magnificent beauty of the cave.

  The reason why Son Doong Cave was formed is that_______

  • A. an underground tunnel was buried in the area
  • B. the limestone areas were soft
  • C. it only happened from 2 to 5 million years ago
  • D. the river was buried in the limestone mountains
  • A. the biodiversity
  • B. giant stalagmites
  • C. the biggest length
  • D. the river below

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

4. Hỏi đáp Project Unit 5 Lớp 9

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON