ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Tiếng Anh 7 mới Unit 7 Skills 2 - Kỹ năng 2


Mời các em đến với bài học Skills 2 - Unit 7 để cùng luyện tập hai kĩ năng Listening và Writing. Với các hoạt động khác nhau, các em sẽ được nghe về tình trạng kẹt xe ở các thành phố lớn và luyện viết về vấn đề giao thông ở một thành phố hay thị trấn nơi em sống hay em biết.

ADSENSE
VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 7 lớp 7 Skills 2

Work in groups. Where do you think this picture was taken? Why is it special? (Làm việc theo nhóm. Em nghĩ bức hình này đã được chụp ở đâu? Tại sao nó đặc biệt?)

Guide to answer

I think this picture was taken in a city, maybe in Vietnam. It was a long traffic jam. (Tôi nghĩ bức hình này được chụp ở 1 thành phố nào đó, có thể là ở Việt Nam. Nó kẹt xe một hàng dài.)

1.2. Task 2 Unit 7 lớp 7 Skills 2

Look at the following headline and check your answers. (Nhìn vào tựa đề sau và kiểm tra những câu trả lời của em. )

RECORD BREAKING JAM! 

Yesterday, Brazil’s largest city had the world’s longest ever traffic jam. It was 295 kilometers long.

Tạm dịch:

KẸT XE PHÁ KỶ LỤC!

Hôm qua,thành phố lớn nhất của Braxin đã có một sự kẹt xe hàng dài nhất trên thế giới. Nó dài 295km.

1.3. Task 3 Unit 7 lớp 7 Skills 2

Now listen to the passage and choose the correct answer. (Bây giờ nghe bài văn và chọn câu trả lời chính xác)

Click to listen

Guide to answer

1. B       2. C       3. A       4. C

Tạm dịch:

1. São Paulo ở Braxin có những vụ kẹt xe tồi tệ nhất.

2. Những thành phố lớn thường bị kẹt xe vào giờ cao điểm.

3. Nguyên nhân chính của vấn đề này là việc dân số tăng.

4. Theo đoạn văn, nhiều người sử dụng đường bộ không tuân theo luật giao thông.

Audio script:

The most common traffic problem in cities around the world is traffic jams. São Paulo in Brazil has the world’s worst daily traffic jams. According to reports, the historical congestion record was set on June 1, 2012, with 295 kilometres of vehicle queues around the city during the evening rush hour. Some other big cities also suffer from serious congestion in the rush hour.

The main cause of this traffic problem is the increase of the population in big cities. So the number of people using the roads has risen several times. The second reason is that the roads are narrow and sometimes are not good enough. Also, many road users have no respect for traffic rules. As a result, this problem is getting worse and worse.

Tạm dịch:

Vấn đề giao thông phổ biến nhất ở các thành phố trên khắp thế giới là kẹt xe. São Paulo ở Brazil có tình trạng kẹt xe hàng ngày tồi tệ nhất trên thế giới. Theo báo cáo, kỷ lục kẹt xe lịch sử được ghi lại là vào ngày 1 tháng 6 năm 2012 với 295 km một chuỗi các phương tiện bao quanh thành phố trong suốt giờ cao điểm. Một vài thành phố lớn khác thường bị kẹt xe nghiêm trọng vào giờ cao điểm. 

Nguyên nhân chính của vấn đề giao thông này là sự gia tăng dân số ở các thành phố lớn. Cho nên số người tham gia giao thông đã tăng lên nhiều lần. Lí do thứ hai là các con đường hẹp và đôi khi không đủ tốt. Ngoài ra, nhiều người sử dụng đường bộ không tôn trọng các luật giao thông. Kết quả là, vấn nạn kẹt xe ngày càng tồi tệ hơn.

1.4. Task 4 Unit 7 lớp 7 Skills 2

Tick the traffic problems in big cities in Viet Nam. (Đánh dấu chọn vào những vấn đề giao thông trong các thành phố lớn ở Việt Nam)

Tạm dịch:

Ví dụ: Một trong những vấn đề giao thông ở những thành phố lớn của chúng ta là có quá nhiều người sử dụng đường bộ.

Guide to answer

The traffic problems in big cities in Viet Nam: 1, 2, 3, 4, 6.

2. There are too many vehicles on the roads. (Có quá nhiều xe cộ trên đường.)

3. Many roads are narrow and bumpy(Nhiều con đường chật hẹp và lầy lội.)

4. There are traffic accidents every day. (Có tai nạn giao thông hàng ngày.)

6. Many young people ride their bikes dangerously. (Nhiều thanh niên lái xe đạp rất nguy hiểm.)

1.5. Task 5 Unit 7 lớp 7 Skills 2

Write a paragraph about the traffic problems where you live, or in a town, or a city you know well. Use the cues above, and the following outline. (Viết một đoạn văn về những vấn để kẹt xe nơi bạn sống, hoặc trong một thị trấn, hoặc một thành phố mà em biết. Sử dụng những gợi ý bên trên, và dàn ý bên dưới.) 

Guide to answer

Da Nang city has bad traffic problems. There are so many vehicles on the streets and alleys, from buses, cars, to motorbikes, bicycles. Moreover, the streets are very narrow and bad. They are easily flooded when it rains heavily. The streets and alleys become bumpy after the rain. Many traffic users don’t obey the traffic rules. They usually drive and ride very dangerously. As a result, there are traffic accidents every day in this city.

Tạm dịch

Thành phố Đà Nẵng có vấn đề giao thông tệ. Có quá nhiều phương tiện giao thông trên những con đường và hẻm nhỏ, từ xe buýt, xe hơi, xe máy, xe đạp. Hơn nữa, những con đường rất hẹp và xấu. Chúng thường dễ bị ngập khi trời mưa lớn. Đường xá và hẻm trở nên lầy lội sau cơn mưa. Nhiều người tham gia giao thống không tuân thủ luật giao thông. Họ thường lái xe và đạp xe rất nguy hiểm. Kết quả là có nhiều tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày trong thành phố này.

Bài tập trắc nghiệm Skills 2 Unit 7 lớp 7 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 7 Traffic - Skills 2 chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề "Giao thông". Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 7 mới Skills 2.

 • Câu 1: Choose the correct word A, B or C for each gap to complete the following passage. When you are in Singapore, you can go about (1) _________ taxi, by bus, or by underground. I myself prefer the underground (2) _________ it is fast, easy and cheap. There are (3) _________ buses and taxis in Singapore and one cannot drive along the road (4) _________ and without many stops, especially on the Monday morning. The underground is therefore usually quicker (5) _________ taxis or buses. If you do not know Singapore very (6) _________, it is difficult (7) _________ the bus you want. You can (8) _________ a taxi, but it is (9) _________ expensive than the underground or a bus. On the underground, you find good maps that tell you the names of the stations and (10) _________ you how to get to them, so that it is easy to find you away.

  • A. at
  • B. on
  • C. in
  • D. by
 • Câu 2:

  • A. bus
  • B. because
  • C. when
  • D. while
 • Câu 3:

  • A. many
  • B. a lot
  • C. few
  • D. much

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ, luyện nghe về tình trạng kẹt xe, luyện tập viết về các vấn đề giao thông ở một thành phố hay thị trấn và ghi nhớ các từ vựng có trong bài:

record (v): ghi nhận

the worst : tồi tệ nhất (so sánh nhất)

suffer from: trải qua 

poor quality: chất lượng thấp

problem (n): vấn đề

narrow  (adj): chật hẹp

traffic accidents: tai nạn giao thông

flooded (adj): bị ngập úng

bumpy (adj): gập ghềnh

dangerously (adv): một cách nguy hiểm 

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)