ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tiếng Anh 7 mới Unit 1 Skills 1 - Kỹ năng 1


Mời các em theo dõi bài học Skills 1 - Unit 1 để cùng luyện tập hai kĩ năng chính là Reading và Speaking liên quan tới chủ đề của toàn Unit. Các em có thể đọc hiểu về sở thích của người khác và chia sẻ sở thích của cá nhân tới mọi người. 

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 1 lớp 7 Skills 1

Work in pairs. Look at the pictures and discuss the questions below (Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình và thảo luận câu hỏi bên dưới)

Guide to answer

1. What can you see in the pictures?

(Bạn thấy gì trong bức hình?)

⇒ A teddy bear, a flower, a bird and flowers.

(Một chú gấu bông, một bông hoa, một con chim và nhiều hoa.)

2. What do you think the objects are made of?

(Bạn nghĩ những cái này làm bằng gì?)

⇒ They are made of eggshells.

(Chúng được làm từ vỏ trứng)

3. Can you guess what hobby it is?

(Bạn có thể đoán sở thích đó là gì không?)

⇒ The hobby is carving eggshells.

(Đó là sở thích khắc vỏ trứng.)

Now, read about Nick's father's unusual hobby and check your answers. (Bây giờ, đọc về sở thích không bình thường của ba Nick và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Tạm dịch

Ba tôi có một sở thích không bình thường: khắc vỏ trứng. Như mọi người biết, vỏ trứng rất dễ vỡ. Ba tôi có thể làm ra những tác phẩm nghệ thuật liât đẹp từ những vỏ trứng. Nó thật tuyệt.

Ông ấy đã bắt đầu sở thích cách đây 5 năm sau một chuyên đi đến Mỹ nơi mà ông ấy đã thấy vài vỏ trứng khắc trong phòng triển lãm nghệ thuật. Ba tôi đã không đi đến lớp học khắc. Ông đã học mọi thứ từ Internet.

Vài người nói rằng sở thích đó thật khó và chán, nhưng không phải vậy. Tất cả những gì bạn cần là thời gian. Có lẽ mất khoảng 2 tuần để làm xong 1 vỏ trứng. Tôi thấy thói quen này thú vị vì những vỏ trứng khắc là món quà độc đáo dành cho gia đình và bạn bè. Tôi hy vọng trong tương lai ông sẽ dạy tôi cách khắc vỏ trứng.

1.2. Task 2 Unit 1 lớp 7 Skills 1

Read the text and answer the questions (Đọc bài viết và trả lời câu hỏi)

1. Why does Nick think his father's hobby is unusual? 

2. Where did his father see the carved eggshells for the first time?

3. How do some people find this hobby?

Guide to answer

1. Why does Nick think his father's hobby is unusual?

(Tại sao Nick nghĩ sở thích của ba là không bình thường?)

⇒ He thinks his father’s hobby is unusual because eggshells are very fragile and his father can make beautiful pieces of art from empty ones.

(Anh ấy nghĩ sở thích của ba ấy không bình thường bởi vì vỏ trứng dễ vỡ và ba anh ấy có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp từ những vỏ trứng rỗng.)

2. Where did his father see the carved eggshells for the first time?

(Ba anh thấy những vỏ trứng khắc lần đầu tiên ở đâu?)

⇒ He saw the carved eggshells for the first time in an art gallery in the US.

(Ông ấy đã thấy những vỏ trứng khắc lần đầu tiên ở trong một bảo tàng ở Mỹ.) 

3. How do some people find this hobby?

(Vài người cảm thấy sở thích này như thế nào?)

⇒ They find it difficult and boring.

(Họ thấy nó khó và chán.)

4. Does Nick like his father's hobby?

(Nick có thích sở thích của ba không?)

⇒ Yes, he does.

(Vâng, bạn ấy thích.)

1.3. Task 3 Unit 1 lớp 7 Skills 1

Read the sentences below and use no more than three words from the text to complete them. (Đọc các câu bên dưới và sử dụng không quá 3 từ trong bài viết để hoàn thành chúng.)

1. Nick’s father enjoys _________.

2. He took up this hobby when he came back home from _______.

3. He learned to carve from _________.

4. Nick thinks you can learn to carve if you have _________.

5. Carved eggshells can be used as _______ for your family and friends.

Guide to answer

1. Nick’s father enjoys carving eggshells.

(Ba của Nick thích khắc vỏ trứng.)

2. He took up this hobby when he came back home from the US/ the USA.

(Ông ấy thực hiện sở thích này khi ông ấy trở về nhà từ Mỹ.)

3. He learned to carve from the Internet.

(Ông ấy học khắc từ Internet.)

4. Nick thinks you can learn to carve if you have time.

(Nick nghĩ rằng bạn có thể học khắc nếu bạn có thời gian.)

5. Carved eggshells can be used as gifts for your family and friends.

(Vỏ trứng khắc có thể được dùng như những món quà cho gia đình và bạn bè.)

1.4. Task 4 Unit 1 lớp 7 Skills 1

Nick says that carved eggshells can be used as gifts for your family and friends. In pairs, discuss other uses of these pieces of art. Share your ideas with the class (Nick nói rằng vỏ trứng khắc có thể được dùng như món quà cho gia đình và bạn bè bạn. Làm theo nhóm, thảo luận cách sử dụng khác của tác phẩm nghệ thuật này. Chia sẻ những ý kiến với lớp)

Guide to answer

We can use eggshell for decoration at home, souvenirs, light (bigger eggs) ... (Chúng ta có thể sử dụng vỏ trứng để trang trí trong nhà, làm quà lưu niệm, làm đèn (trứng lớn hơn) ...)

1.5. Task 5 Unit 1 lớp 7 Skills 1

Work in groups. Take turns talking about your hobbies. Use the questions below, and your own to help. (Làm theo nhóm. Lần lượt nói về sở thích của em. Sử dụng những câu hỏi bên dưới, và câu hỏi riêng của em để giúp)

1. What’s the name of your hobby? 

2. When did you start your hobby?

3. Is your hobby easy or difficult? Why?

4. Is your hobby useful? Why/Why not?

5. Do you intend to continue your hobby in the future?

Guide to answer

1. What’s the name of your hobby?

(Sở thích của bạn là gì?)

⇒ Listening to music.

(Nghe nhạc)

2. When did you start your hobby?

(Bạn đã bắt đầu sở thích của bạn khi nào?)

⇒ 05 years ago.

(Cách đây 5 năm.)

3. Is your hobby easy or difficult? Why?

(Sở thích của bạn khó hay dễ? Tại sao?)

⇒ It’s easy. Because you can listen everywhere.

(Nó dễ. Bởi vì bạn có thể nghe mọi nơi.)

4. Is your hobby useful? Why/Why not?

(Sở thích của bạn hữu ích không? Tại sao?)

⇒ Yes, it is. Because it makes me relax.

(Có. Bởi vì nó giúp tôi giải trí.)

5. Do you intend to continue your hobby in the future?

(Bạn có dự định tiếp tục sở thích của mình trong tương lai không?)

⇒ Yes, I do. (Có.)

Bài tập trắc nghiệm Skills 1 Unit 1 lớp 7 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 My Hobbies - Skills 1 chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề "Sở thích của tôi". Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 7 mới Skills 1.

 • Câu 1: Read the text and then choose the best answer Every weekend is important to the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend. Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer and Jonathan Garcia go to school during the week, but they don’t go to school on the weekend. And the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week, but he doesn’t stay home alone on the weekend. On Saturday and Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. And on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go to church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. And on Sunday evening they play their musical instruments together. As you can see, every weekend is special to the Garcia. It’s their only time together as a family.

  Mr. Garcia works at the _______.

  • A. post office
  • B. bank
  • C. factory
  • D. book store
 • Câu 2:

  Mr. and Mrs. Garcia don’t work on _________.

  • A. Saturday
  • B. Sunday
  • C. Friday
  • D. the weekend
 • Câu 3:

  During the week Jennifer _________.

  • A. goes to school
  • B. plays card
  • C. goes to the librar
  • D. plays the piano

Lời kết

Qua bài học này, các em cần ghi nhớ các từ vựng như sau thông qua việc luyện tập kĩ năng Reading và Speaking:

 • eggshell: vỏ trứng
 • fragile: dễ vỡ
 • unique: độc đáo
MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)