• Câu hỏi:

  ................... . - I'd love to.

  • A. Do you live to go swimming
  • B. Would you like to go swimming?
  • C. Should we go swimming?
  • D. Could you go swimming?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC