Hỏi đáp Unit 5 Tiếng Anh lớp 7 - Vocabulary - Từ vựng

Danh sách hỏi đáp (7 câu):