ON
ADMICRO

Hỏi đáp Unit 15 Tiếng Anh lớp 7 - Grammar - Ngữ pháp

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (327 câu):

 • Bo bo Cách đây 2 năm

  36. My daughter never touches (health) ……………………… food.

  37. The symptom of a cold are: a (run) …………………nose, a slight fever, coughing and sneezing

  38. What is the (long) …………………….of the street?

  39. I had an ( appoint) ………………….with my customers at 11 o’clock  this morning.

  40. She is a ( friend) ………………………person.

  18/10/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Anh Nguyễn Cách đây 3 năm

  Chia động từ trong ngoặc cho đúng 

  1. Nam(not take)................part in his school activities last year.

  2. They prefer(go) ..................swimming to (play)......................................... video games.

  3. She (not like)................playing chess. She thinks it's boring.

  4. Hoa got used to (live)...........in a big city.

  5. We (not go).........anywhere next summer.

  6. Students enjoy (read)....books in the school library.

  30/07/2018 |    7 Trả lời

  Theo dõi (0)
  7
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1