YOMEDIA
UREKA

Tiếng Anh 11 mới Unit 3 Speaking - Hội thoại


Bài học Unit 1 Tiếng Anh lơp 11 mới phần Speaking hướng dẫn các em cách chia sẻ quan điểm và nêu lí do vì sao trở nên độc lập lại quan trọng. 

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 3 Lớp 11 Speaking Task 1

The table below presents the skills teens need to develop in order to he independent, and the reasons why those skills are necessary. Work in pairs. Discuss and match the skills with the appropriate reasons. (Bảng dưới đây trình bày những kỹ năng các bạn thanh thiếu niên cần xây dựng cho mình để trở thành người độc lập và lý do tại sao những kỹ năng đó là cần thiết. Làm việc theo cặp. thào luận và ghép các kỹ năng với những lý do phù hợp).

Skills (kỹ năng) Reasons (lý do)
1. Finding information (Tìm thông tin) a. Activities such as doing the laundry or cleaning the house are important daily routines. (Các hoạt động như giặt giũ hoặc dọn dẹp nhà là những thói quen hàng ngày quan trọng).
2. Getting around on your own (Tự mình đi lại) b. You gain confidence in your ability to make good decisions and don't avoid issues. (Bạn có thể tự tin vào khả năng của mình để đưa ra những quyết định đúng đắn và đừng tránh những vấn đề).
3. Coping with loneliness (Đối mặt với sự cô đơn) c. You communicate effectively and get along well with people around you. (Bạn giao tiếp một cách hiệu quả và hòa hợp với mọi người xung quanh).
4. General housekeeping (Việc nhà nói chung) d. You think independently and make informed decisions. (Bạn suy nghĩ độc lập và đưa ra những quyết định sáng suốt).
5. Health and hygiene (Sức khỏe và vệ sinh) e. Lacking these skills may make you feel depressed and you may make the wrong decisions about your life. (Thiếu những kỹ năng này có thể khiến bạn cảm thấy chán nản và bạn có thể đưa ra những quyết định sai lầm về cuộc sống của bạn).
6. Problem solving (Giải quyết vấn đề) f. You don't depend on others to go to places and take responsibility for being late. (Bạn không phụ thuộc vào người khác để đi đến nơi nào đó và tự chịu trách nhiệm về việc đến trễ).
7. Interpersonal communication (Giao tiếp giữa các cá nhân)

g. Keeping your body healthy and clean will make you feel happy and more confident. (Giữ cho cơ thể khỏe mạnh và sạch sẽ sẽ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn).

Đáp án:

1. D                  2. F                  3. E               4. A

5. G                 6. B                   7. C

2. Unit 3 Lớp 11 Speaking Task 2

Lan and Minh are talking about what they think are the most important skills the need in order to be independent. Use the words in the box to complete their conversation. Then practicc it in Pairs. (Lan và Minh đang nói về những điều họ cho là những kỹ năng quan trọng nhất để trở thành người độc lập. Hãy dùng từ cho trong khung để hoàn thành cuộc nói chuyện của các bạn ấy rồi tập hội thoại theo cặp).

loneliness (sự cô đơn)
Communicate (giao tiếp)
Decisions (những quyết định)
Interpersonal communication (giao tiếp liên nhân)

Lan: Minh, which of the life skills do you think are the most important?
Minh: In my opinion, coping with (1)...... is the most important skill
Lan: Really? Why do you think so?
Minh: Because lacking this skill may make me feel depressed and I may make the wrong (2)........ about my life. What about you? Which of the skills are the most important for you?
Lan: (3)........ skills. Because they can help me to (4)....... effectively and get along well with people around me.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Loneliness                    3. Interpersonal communication

2. Decisions                     4. Communicate
Bài dịch:
Lan: Minh, bạn nghĩ kỹ năng sống nào là quan trọng nhất?
Minh: Theo tôi, đối phó với cô đơn là kỹ năng quan trọng nhất.
Lan: Thật sao? Tại sao bạn nghĩ vậy?
Minh: Bởi vì thiếu kỹ năng này có thể khiến tôi cảm thấy chán nản và tôi có thể đưa ra những quyết định sai lầm trong cuộc sống của mình. Thế còn bạn? Kỹ năng nào là quan trọng nhất đối với bạn?
Lan: Kỹ năng giao tiếp cá nhân. Bởi vì chúng có thể giúp tôi giao tiếp hiệu quả và hòa hợp với những người xung quanh tôi.

3. Unit 3 Lớp 11 Speaking Task 3

If you want to he independent, which of the skills in 1 are the most important for you? Work in pairs. Use the ideas in 1 to have a similar conversation as the one in 2. (Nếu bạn muốn độc lập, theo bạn kỹ năng nào ở bài tập 1 là quan trọng nhất? Theo cặp. Hãy sử dụng những ý tưởng ở bài tập 1 làm thành một cuộc hội thoại tương tự như ở bài tập 2).

bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Adam: Do you think, we ought to have a more independent life, Ann? (Bạn có nghĩ rằng, chúng ta nên sống tự lập hơn không, Ann?)
Ann: Yes, I think it’s very important. (Phải đấy, tớ nghĩ điều đó rất quan trọng).
Adam: Ann, in your opinion, what should we do to become independent? (Ann, theo ý kiến của bạn, chúng ta nên làm gì để trở nên tự lập?)
Ann: We should get life skills such as time-management, problem solving, getting around on our own, and general housekeeping. (Chúng ta nên có các kỹ năng sống như kỹ năng quản lý thời gian, giải quyết vấn đề, kỹ năng di chuyển và những kỹ năng làm việc nhà nói chung).
Adam: Which of the life skills do you think are the most important? (Cậu nghĩ kĩ năng sống nào là quan trọng nhất?)
Ann:  In my mind, general housekeeping skills are the most important. (Theo tớ, kỹ năng làm việc nhà là kỹ năng quan trọng nhất
Bài dịch:
Adam: Really? why do you think so? (Thật sao? Cậu có thể cho tớ biết tại sao cậu nghĩ như vậy?)
Ann: Of course, although few teens enjoy doing household chores, it is part of being independent and responsible. Those activities include doing the laundry, cleaning the house, making dinner and other chores. We need to know how to do them by ourselves and get used to doing them before we are out on our own. No one can do it for us then. What about you? Which of the skills is the most important for you?  (Tất nhiên rồi, mặc dù vài thanh thiếu niên không thích làm công việc nhà, nhưng nó là một phần của sự tự lập và tinh thần trách nhiệm. Các hoạt động như là giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, làm bữa tối và những việc khác. Chúng ta cần phải biết làm thế nào để làm chúng một mình và quen với việc làm chúng trước khi chúng ta có cuộc sống riêng. Không ai có thể làm điều đó cho chúng ta sau này. Thế còn cậu? Kỹ năng nào là quan trọng nhất đối với cậu?)
Adam: It’s getting around on your own. Because when I have this skill, I don’t depend on others to go to places. I can learn how to get from one place to another conveniently and safely and have valuable transportation lessons. (Đó là kỹ năng tự đi một mình. Bởi vì khi tớ có kỹ năng này, tớ không phụ thuộc vào người khác để đi đến nơi nào đó. Tớ có thể học cách đi từ nơi này đến nơi khác một cách thuận tiện và an toàn và có những bài học giao thông có giá trị).
Ann: Each person has different life skills to live more independently. (Mỗi người có các kỹ năng sống khác nhau để sống tự lập hơn).
Linh: I also think so. (Tớ cũng nghĩ thế).

4. Bài tập trắc nghiệm Speaking Unit 3 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 2 Becoming Independent - Speaking chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về những mối quan hệ. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 11 mới Speaking.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Speaking Unit 3 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

NONE
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON