YOMEDIA
 • Exercise 1: From the four words or phrases A, B, C or D - choose the one that best completes the sentence

   

  Câu hỏi:

  The soybean, a plant native to China and Japan, has become ...... in the United States farming community.

  • A. one of the most popular crops
  • B. as one of the most popular crops
  • C. only of the most popular crops
  • D. one popular crops most are in

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA