YOMEDIA

Tiếng Anh 10 mới Unit 4 Speaking - Hội thoại


Bài học Unit 10 Tiếng Anh lơp 11 mới phần Speaking hướng dẫn các em cách thức nói về một cộng đồng tốt đẹp hơn. 

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 4 Lớp 10 Speaking Task 1

Look at some activities for community development. Match them with the reasons why they are important.  (Nhìn vào các hoạt động cho sự phát triển cộng đồng. Nối chúng với lí do tại sao chúng quan trọng.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. c
2. d
3. e
4. a
5. b

Bài dịch:

1. Xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp – Khi mọi người có một nơi để sống, họ có thể phát triển các phần khác trong cuộc sống của họ.
2. Các công trình xây dựng như nhà trẻ, trường học và công viên – Đây là những cơ sở cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.
3. Mở rộng các tuyến đường, sửa chữa nước máy, cung cấp điện ở các vùng nông thôn và vùng sâu, vùng xa – Không có những thứ cơ bản này, nhưng khu vực này không thể phát triển.
4. Đào tạo công việc cho thanh niên – Họ được  trang bị cho việc làm và tìm việc làm tốt hơn.
5. Bảo vệ môi trường và đảm bảo lối sống lành mạnh – Điều này quan trọng bởi vì chúng ta cần Trái đất để sống.

2. Unit 4 Lớp 10 Speaking Task 2

Work in pairs. Discuss why the activities above are important for community development. (Làm việc theo cặp. Thảo luận tại sao những hoạt động trên lại quan trọng cho việc phát triển cộng đồng.)

Bài dịch:

Student A: I think job training for young people is very important.
Student B: I agree. Young people are the future of a country, so training them in the right way is very important. Protecting the environment is important, too.
Student A: That's true. We all need a healthy environment. 

Bài dịch:

Học sinh A: Tôi nghĩ việc đào tạo nghề cho thanh thiếu niên là rất quan trọng.
Học sinh B: Tôi đồng ý. Những người trẻ tuổi là tương lai của một đất nước, vì vậy đào tạo họ theo cách đúng đắn là rất quan trọng. Bảo vệ môi trường cũng quan trọng.
Học sinh A: Đúng vậy. Tất cả chúng ta đều cần một môi trường lành mạnh.

3. Unit 4 Lớp 10 Speaking Task 3

 Work in groups. Look again at the activities in 1. Discuss and decide on the three most urgent / important things to do in your local area and explain why. (Làm việc theo nhóm. Nhìn lại vào các hoạt động ở bài 1. Thảo luận và quyết định chọn ra 3 thứ cấp bách / quan trọng nhất phải làm ở địa phương của bạn và giải thích tại sao.)

Our top / first priority is / The most urgent / important thing to do is
The second priority is / The second most urgent thing to do is
We consider to be a priority
We think is a priority task
take / have priority over

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Our top priority is widening roads, fixing the running water, providing electricity in rural and remote areas. Because these are necessary facilities for daily life. The second most urgent thing to do is protecting the environment and ensuring the healthy lifestyle. You know, environment is an alarming issue around the world. 

Ưu tiên của chúng tôi là mở rộng đường, sửa chữa đường nước, cung cấp điện ở những vùng nông thôn và những vùng xa. Bởi vì nó là những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Điều thứ 2 là bảo vệ môi trường. Bạn biết đấy, môi trường đang là vấn đề đáng báo động trên toàn thế giới

4. Unit 4 Lớp 10 Speaking Task 4

Present your group's decisions to the whole class. The class votes for the group with the best decisions. (Trình bày ý kiến của nhóm bạn với cả lớp. Cả lớp sẽ bình chọn cho nhóm với ý kiến hay nhất.)

3. Bài tập trắc nghiệm Speaking Unit 4 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 4 for a better community - speaking chương trình Tiếng Anh lớp 10. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 10 mới Speaking.

 • Câu 1:

  • A. interesting
  • B. strong
  • C. singer
  • D. single
 • Câu 2:

  • A. volunteer
  • B. needy
  • C. cheerful
  • D. career

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

4. Hỏi đáp speaking Unit 4 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)