ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Tiếng Anh 10 mới Unit 2 Listening - Bài nghe


Bài học Unit 1 Tiếng Anh lơp 10 mới phần Listening sẽ cho các em nghe nội dung về cô thể của bạn và bạn.

ADSENSE
VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 2 Lớp 10 Listening Task 1

What do you usually have for lunch or dinner? Do you care about the nutritional value of the things you eat? (Bạn thường ăn gì vào bữa trưa hoặc bữa tối? Bạn có quan tâm đến giá trị dinh dưỡng của thức ăn bạn ăn không?)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

I usually eat more vegetables than meat, specially rice in every meal. I try to balance the nutrients in what I eat such as: Vitamins, protein,... (Tôi thường ăn rau hơn là thịt, đặc biệt là cơm mỗi buổi ăn)

2. Unit 2 Lớp 10 Listening Task 2

Look at the picture below. What do you think the listening is about? (Nhìn vào bức ảnh sau. Bạn nghĩ bài nghe nói về điều gì?)

Câu trả lời:

I think it will mainly talk about the nutrition and the level of the food's nutrition. ( Tôi nghĩ nó sẽ nói về dinh dưỡng và cấp độ dinh dưỡng của thức ăn là chính)

3. Audio Script Unit 2 Lớp 10 Listening

The Healthy Eating Pyramid is a simple, reliable guide to choosing a healthy diet. Its foundation is daily exercise and weight control, since these two related elements strongly influence your chances of staying healthy. The Healthy Eating Pyramid builds from there, showing that you should eat more foods from the bottom part of the pyramid (vegetables, whole grains) and fewer from the top (red meat, refined grains, potatoes, sugary drinks, and salt).

When it's dining time, fill half your plate with vegetables, the more varied the better, and fruits. Save a quarter of your plate for whole grains. Fish, poultry, beans, or nuts, can make up the rest. Healthy oils like olive and canola are advised in cooking, on salad, and at the table. Complete your meal with a cup of water, or if you like, tea or coffee with little or no sugar. Staying active is half of the secret to weight control, the other half is a healthy diet that meets your calorie needs - so be sure you choose a plate that is not too large. 

Dịch Script:

Tháp dinh dưỡng lành mạnh là một hướng dẫn đơn giản, đáng tin cậy để chọn chế độ ăn uống lành mạnh. Nền tảng của nó là tập thể dục hàng ngày và kiểm soát cân nặng, vì hai yếu tố liên quan này mạnh mẽ ảnh hưởng đến cơ hội của bạn để được khỏe mạnh. Tháp dinh dưỡng lành mạnh được xây dựng từ đó, cho thấy bạn nên ăn nhiều thức ăn từ phần dưới cùng của tháp (rau, ngũ cốc nguyên hạt) và ít hơn từ trên cùng (thịt đỏ, ngũ cốc tinh chế, khoai tây, đồ uống có đường và muối). 

Khi đó là thời gian ăn uống, hãy rau chiếm nửa đĩa của bạn thì càng tốt và trái cây. Tiết kiệm một phần tư đĩa của bạn cho ngũ cốc nguyên hạt. Cá, gia cầm, đậu, hoặc hạt, có thể chiếm phần còn lại. Những loại dầu lành mạnh như ô liu và canola được khuyên dùng trong nấu ăn, rau trộn, và ở bàn ăn. Hoàn thành bữa ăn của bạn với một cốc nước, hoặc nếu bạn thích, trà hoặc cà phê với ít hoặc không có đường. Duy trì hoạt động là một nửa bí mật để kiểm soát cân nặng, một nửa còn lại là một chế độ ăn uống lành mạnh đáp ứng được nhu cầu calorie của bạn - vì vậy hãy đảm bảo bạn chọn một cái đĩa không quá lớn.

3. Unit 2 Lớp 10 Listening Task 3

Listen to the recording and decide if the following statements are true (T) or false (F). (Lắng nghe đoạn ghi âm và quyết định xem những nhận định này là đúng hay sai.)

 
  True False
1. The Healthy Eating Pyramid is a complex guide to choosing your diet.
 
   
2. Daily exercise and weight control are key to staying healthy according to the Pyramid.    
3. You are advised to eat more things on the top of the Pyramid.
 
   
4. It’s suggested that half of your plate consists of vegetables and fruit.    
5. Fish, poultry, beans, or nuts make up the other half of the dinner plate.    

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. F
2. T
3. F
4. T
5. F

Bài dịch:

1. Tháp dinh dưỡng lành mạnh là một hướng dẫn phức tạp để lựa chọn chế độ ăn uống của bạn.
2. Tập thể dục hàng ngày và kiểm soát cân nặng là chìa khóa để giữ sức khỏe theo tháp.
3. Bạn nên ăn nhiều thứ hơn trên đỉnh tháp.
4. Đó là gợi ý rằng một nửa đĩa của bạn bao gồm rau quả.
5. Cá, thịt gia cầm, đậu, hoặc các loại hạt tạo thành một nửa khác của đĩa ăn tối.

4. Unit 2 Lớp 10 Listening Task 4

Listen again, divide the plate into sections and label which food should be in each section(Lắng nghe lại, chia cái đĩa thành các phần và dán nhãn thức ăn nào nên ở trong phần nào.)

Câu trả lời và lời dịch chi tiết:

1/2 of the dish: Vegetables, fruit (Nửa dĩa là rau)
The rest 1/2 of the dish is divided into two quarters: (Nửa còn lại được chia thành 2 gốc tư)
Grains (lúa mì)
Fish, Poultry, Beans, Nuts (Cá, thịt, đậu, hạt dẻ)

5. Unit 2 Lớp 10 Listening Task 5

Write some sentences to describe the plate you have just made in 4.  (Viết một số câu để diễn tả cái đĩa bạn đã vẽ ra ở bài 4.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

In a healthy diet, supposing what all I get in my body was a plate, I need to balance the elements in it. Half of my plate is vegetables and fruits, I'll save a quarter of my plate for grains and the rest is fish, poultry, beans and nuts. (Trong một bữa ăn lành mạnh, Gỉa sử tất cả những gì tôi ăn là 1 cái đĩa. Tôi cần phải cân  bằng những thứ trong đó. Nửa đĩa của tôi sẽ là rau và hoa quả. 1 phần tư là ngũ cốc và phần còn lại là cá, thịt, đậu, đỗ.)

6. Bài tập trắc nghiệm Listening Unit 2 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 2 Your body and you - Listening chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 10 mới Listening.


Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

7. Hỏi đáp Listening Unit 2 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)