ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 10 phần Vocabulary - People's Background

Để kiểm tra khả năng ghi nhớ và đoán nghĩa từ vựng, mời các em thực hành bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 3 tiếng Anh lớp 10.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 

 

AMBIENT
1=>1