YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  As a brilliant and mature student with a rare gift of concentration, Marie harbored the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.

  • A. old
  • B. full-grown
  • C. well-known
  • D. tall

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10712

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON