ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 10 phần Writing - A day in the life of...

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 1 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em thực hành chuyển đổi câu từ cho đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa, phục vụ cho việc sử dụng ngôn ngữ phong phú hơn.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1