YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Their game of badminton is always on Tuesday.

  They_____________________________________

  • A. always play their game of badminton
  • B. play badminton always on Tuesday.
  • C. always play badminton on Tuesday.
  • D. have always played badminton on Tuesday.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trạng từ đứng sau tobe và trước động từ thường.

  Chọn đáp án C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7226

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON