ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 10 phần Language Focus - A day in the life of...

Để củng cố kiến thức ngữ pháp vừa được học, mời các em làm bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 1 tiếng Anh lớp 10.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1